ภาพกิจกรรม

  สพ.อุดรธานี

  โดย  สพฯ อุดรธานี

   

    เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าตรวจราชการที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี โดยมีพันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับในการตรวจราชการครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และได้ประชุมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งในภาพรวมและในแต่ละกลุ่มงานอย่างละเอียด พร้อมทั้งถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและนำไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนที่สถานพินิจฯจังหวัดอุดรธานีดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (มาตรา 132 วรรค 2) ที่อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ก่อนเดินทางกลับ

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)