ภาพกิจกรรม

  ร่วมการแข่งขันกรีฑาประชาชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2562

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน นำโดยนายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมการแข่งขันกรีฑาประชาชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)