ภาพข่าว

  ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นางสาวดวงพร อุกฤษณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ผู้แทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” รุ่นที่ 9 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในการบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (JDI) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างคุณลักษณะในการเป็นบุคลากรยุคใหม่ที่พึงประสงค์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการนี้ นางสาวพงศชา แสงหิรัญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (JDI) กล่าวรายงานและให้การต้อนรับประธานในพิธี 

สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)