ภาพข่าว

  การประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการพินิจร่วมใจ ไร้รุนแรง ระยะที่ 3

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการพินิจร่วมใจ ไร้รุนแรง ระยะที่ 3 ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากองค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เพื่อต่อยอดผลการดำเนินงานในสถานที่ควบคุมให้ปราศจากความรุนแรงทุกรูปแบบ และผู้ปฏิบัติงานมีรูปแบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

14
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)