ภาพข่าว

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตปุ๋ยตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจรับรองมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตปุ๋ยตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจรับรองมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้จากการประชุมไปพัฒนาและดำเนินโครงการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย์ครบวงจร โดยได้รับเกียรติจาก นายโสฬส แซ่ลิ้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การผลิตปุ๋ยตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สำหรับเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

23
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)