ภาพข่าว

  โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ (ปี๒)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ (ปี๒) ในรูปแบบรถให้ความรู้กฎหมายเคลื่อนที่ภายใต้แนวคิด “ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย” ตอน “รู้กฎหมายไว้ ใช้กฎหมายเป็น” จัดขึ้นโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคมในการเข้าถึงบริการงานยุติธรรม ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย ณ ลานทิศเหนือ ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)