ภาพข่าว

  โครงการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชนโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วานนี้  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ที่ปรึกษาโครงการ) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชนโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผมเพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด และเสริมมาตรการการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในสถานที่ควบคุม ๑๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมฯสิรินธร  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต  ระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต  ขอนแก่น ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต  อุบลราชธานี ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต  นครสวรรค์ ศูนย์ฝึกและอบรมฯเขต  เชียงใหม่ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต  สุราษฎร์ธานี ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต  สงขลา ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต ๑๑ ลพบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมฯพระนครศรีอยุธยา  และศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านบึง   โดยมีพันตำรวจโท อัมพิกา ลีลาพจนาพร นักนิติวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) พร้อมคณะผู้วิจัยเข้าร่วมประชุมหารือ ในการนี้นางสาวน้ำฝน ผ่านภพ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและการสาธารณสุข กองพัฒนาระบบงานสุขภาพเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ  ชั้น  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)