ภาพข่าว

  การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่นจำนวน 20 ชมรม ประกอบด้วย ศูนย์แรกรับฯ บ้านเมตตา สถานพินิจฯกรุงเทพมหานคร สถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ฝึกฯบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สถานพินิจฯ จังหวัดชลบุรี ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม ศูนย์ฝึกฯบ้านสิรินธร จังหวัดนครปฐม สถานพินิจฯจังหวัดนนทบุรี สถานพินิจฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศูนย์ฝึกฯเขต 1 จังหวัดระยอง สถานพินิจฯจังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกฯเขต 2 จังหวัดราชบุรี สถานพินิจฯจังหวัดราชบุรี ศูนย์ฝึกฯเขต 11 จังหวัดลพบุรี ศูนย์ฝึกฯบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ สถานพินิจฯจังหวัดสมุทรปราการ และสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี และชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มต้นแบบจำนวน 4 ชมรม ได้แก่  ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี จังหวัดนครปฐม สถานพินิจฯจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ฝึกฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถานพินิจฯจังหวัดสุพรรณบุรี 

ซึ่งผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ได้แก่

 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลุ่มดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี

 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี


22
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)