ภาพข่าว

  การประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วานนี้ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (๑) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (๓) เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อจัดทำแผนอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ในการนี้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี


38
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)