ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและเจ้าพนักงานพินิจ ครั้งที่ 1/2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (8 มีนาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและเจ้าพนักงานพินิจ ครั้งที่ 1/2562     เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างมาตรฐานการดำเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนของเจ้าพนักงานพินิจ และร่วมพิจารณาร่างกรอบพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของเจ้าพนักงานพินิจ โดยใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม และมาตรการอื่นๆ ดำเนินการด้านคดีอาญา คดีครอบครัว กำกับการปกครองและการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนาและสงเคราะห์ตลอดจนติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน

โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดที่ 109/2562 จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน และบุคลากรส่วนกลางสังกัดกรมพินิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  


25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)