ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔ โดยมีข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


27
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)