ภาพกิจกรรม

  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. นายสมศักดิ์ ดำสิโก พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ น้อยประสพ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.เมือง จ.ภูเก็ต

No such directory
Line Break (Shift + Enter)