ภาพกิจกรรม

  ร่วมโครงการเทศบาลสัญจร ครั้งที่ 1/2562

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 2 มีนาคม 2562 สถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมโครงการเทศบาลสัญจร ครั้งที่ 1/2562 ออกหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่พบประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภารกิจของหน่วยงาน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

No such directory
Line Break (Shift + Enter)