ภาพกิจกรรม

  ประชุมสภากาแฟ

  โดย  สพฯ นครปฐม

   

    เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายประเสริฐ สงขาว ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)