ภาพกิจกรรม

  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการประสานความร่วมมือกันแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

  โดย  สพฯ อุทัยธานี

   

    ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 นายมนูญ ทองผุด ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือกันแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเกาะเทโพ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาพฤตินิสัยป้องกันแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำและยังเป็นการให้โอกาสผู้กระทำผิด ในการกลับตนเป็นพลเมืองดี ลดปัญหาการถูกกีดกันหรือปฏิเสธการทำงานจากผู้ประกอบการ สร้างการยอมรับจากสังคม ระดมแนวคิดและทรัพยากรในการบูรณาการ การทำหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การสร้างสังคมที่สงบสุขต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธาน จังหวัดอุทัยธานี

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)