ภาพกิจกรรม

  กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 ศึกษาดูงาน

  โดย  สพฯ นครราชสีมา

   

    สถานพินิจฯนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะจากกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 ศึกษาดูงานและให้กำลังใจเด็กและเยาวชน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)