ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการการวางแผนการผลิตและจำหน่ายสินค้ากองทุนสวัสดิการ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (15 มีนาคม 2562) เวลา 13.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการวางแผนการผลิตและจำหน่ายสินค้ากองทุนสวัสดิการ เพื่อวางแผนการจำหน่วยสินค้าใหม่ทดแทนสินค้าที่หมดลง และผลิตสินค้าเพิ่มเติมเพื่อความหลากหลายของสินค้ากองทุนสวัสดิการ โดยมีคณะอนุกรรมการ ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๓ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) กรุงเทพมหานคร


10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)