ภาพกิจกรรม

  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562

  โดย  สพฯ อุทัยธานี

   

    ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 นายมนูญ ทองผุด ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2562 รวม 9 วัน 9 คืน โดยจัดขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดอุทัยธานี อันเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์ล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)