ภาพกิจกรรม

  โครงการเยี่ยมบุตรหลาน สานสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก ร่วมกับสถานพินิจฯ จังหวัดนครนายกได้จัดโครงการเยี่ยมบุตรหลาน สานสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)