ภาพกิจกรรม

  ตรวจค้น

  โดย  ศฝฯ ลพบุรี

   

    นายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ หงษ์สุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ได้ปล่อยแถวคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯเขต 11 ทำการจู่โจมตรวจค้นภายในศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 ประจำเดือนมีนาคม 2562 เพื่อเป็นการป้องปรามและตรวจค้นสิ่งผิดระเบียบพร้อม ทั้งตรวจปัสสาวะเด็กและเยาวชนทั้งนี้ไม่พบสิ่งผิดระเบียบและไม่พบการกระทำผิด พร้อมทั้งยังได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานการปรับการะบวนทัศน์การทำงานของพ่อบ้านและพนักงานพินิจในวันที่ 15 มี.ค. 2562 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11

25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)