ภาพกิจกรรม

  สร้างสุขในองค์กร

  โดย  ศฝฯ ลพบุรี

   

    15 มี.ค. 62 หลังจากเสร็จภารกิจการตรวจค้นและร่วมหาแนวทางการทำงานเรียบร้อยแล้ว นายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ หงษ์สุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหัวหน้ากลุ่มงาน คณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำกับข้าว และทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างสุขในองค์กร ให้รู้ รัก สามัคคี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งได้จัดขึ้นณ ลานเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11ซึ่งวัตถุดิบในการทำอาหารมาจากผลิตภัณฑ์จากโคก หนอง นา โมเดลและจากบ้าน ของเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำมาประกอบอาหารทานร่วมกัน

40
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)