ภาพข่าว

  การประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


         เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมี นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ, นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯในช่วง​ที่​ผ่าน​มา​ และเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

       ทั้งนี้​ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกับ​ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในการศึกษาความเป็นไปได้​ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานโดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ จากผู้กระทำผิดที่อยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลของกระทรวงยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อน​การพัฒนา​และส่งเสริมการมีอาชีพของผู้ต้องขัง​ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต​ การประชุม​ดังกล่าว​จัด​ขึ้น​ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมประเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)