ภาพข่าว

  มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 นครสวรรค์ ได้นำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันคีตะมวยไทย ในงาน “มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและเกิดความภูมิใจในศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานจากบรรพบุรุษไทย เกิดการฝึกซ้อม การแข่งขัน สร้างความรัก ความสามัคคี ระเบียบวินัย ตลอดจนก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีขึ้น 

 ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทไหว้ครูมวยไทยและทักษะมวยไทย และ 2) ประเภทคีตะมวยไทย โดยเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 6 นครสวรรค์ ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบออดิชั่น และเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ผลการแข่งขันปรากฏว่า

            1.ประเภททักษะมวยไทยคู่หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 4 และ 5 ของประเทศ พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รวม 2 รางวัล                    2. ประเภททักษะมวยไทยคู่ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรับรางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย พร้อมถ้วยเกียรติยศ และรางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ของประเทศ พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รวม 2 รางวัล                             

            และ 3. ประเภทคีตะมวยไทย อายุเกิน 19 ปีขึ้นไป ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 5 ของประเทศ พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ 

 ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว จัดโดยกรมพลศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)