ภาพข่าว

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อส่งเสริมการสร้างงานโดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการจากผู้กระทำผิดภายใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรม”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันนี้ (21 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อส่งเสริมการสร้างงานโดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการจากผู้กระทำผิดภายใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรม ระหว่าง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)และ กระทรวงยุติธรรม โดยหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมที่มีภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยเข้าร่วมดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงประกอบด้วย กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ พีทีที โออาร์นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พีทีที โออาร์ เป็นผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ด้วย

          ในการนี้ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายประสารมหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย ได้เข้าร่วมพิธีในการลงนามด้วย ณ ห้องพลังงานไทย 1 อาคาร 1 ชั้น 3 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร49
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)