ภาพกิจกรรม

  ฝังยาคุมกำเนิดให้กับเยาวชน

  โดย  ศฝฯ อุบลราชธานี

   

    วันที่ 26 มีนาคม 2562 งานการพยาบาลศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 ประสานขอความอนุเคราะห์ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ และคณะพยาบาล เข้าทำการฝังยาคุมกำเนิดให้กับเยาวชนหญิงเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)