ภาพข่าว

  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อประชุมหารือถึงแนวทางการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ในการส่งต่อและติดตามเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการตรวจและบำบัดรักษาทางระบบนิติจิตเวช ให้ได้รับประโยชน์จากการเข้ารักษา อีกทั้งได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมี เภสัชกรหญิงอาภรณ์ สายเชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ผู้แทนมูลนิธิโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ และคณะร่วมประชุมฯ ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ ตลอดจนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมพินิจฯ ร่วมประชุมฯ ด้วย โดยหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ที่ได้ส่งเด็กและเยาวชนเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา, ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านมุทิตา, ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านอุเบกขา, ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านปรานี, ศูนย์ฝึกและอบรมฯ สิรินธร, สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร, สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี และสถานพินิจฯ จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้มีเด็กและเยาวชนที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาหรือได้รับการรักษาด้วยยาจิตเวช จำนวนทั้งสิ้น 85 คน

27
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)