ภาพกิจกรรม

  โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะบนกำแพง

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

   

    วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถานพินิจฯ๗ังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการสร้างสรรค์งานศิลปะบนกำแพง ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนางอรวรรณ ส่งเสริม ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และมีคณะกรรมการสงเคราะห์,ผู้ประนีประนอมศาลเยาวชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

8
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)