ภาพกิจกรรม

  กีฬาสี " ดอกบัวเกมส์ "

  โดย  ศฝฯ อุบลราชธานี

   

    วันที่ 1 เมษายน 2562 คุณชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดา ได้สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี “ดอกบัวเกมส์” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จ.อุบลราชธานี โดยมีนายประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 กาล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีผู้อำนวยการสถานพินิจฯในเขต5 และกรรมสมการสงเคราะห์ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สตรี และผู้สูงอายุ ตลอดจนดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมทั้งร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยศูนย์ฝึกฯได้จัดกิจกรรมกีฬาสี มีขบวนพาเหรดของแต่ละสี การแสดงศิลปะการแสดงนาฏมวยไทยและการแสดงเต้นบาสโลบ การประกวดกองเชียร์แต่ละสี การแข่งขันกีฬาของเด็กแหละเยาวชนรวมไปถึงการแสดงกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ทำให้เกิดความรักความสามัคคี พร้อมนี้คุณชลลดาประธานมูลนิธิฯ ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยควบคุมศูนย์ฝึกฯและแปลงสาธิตเกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาด้วย

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)