ภาพข่าว

  การประชุมหารือเพื่อเตรียมการแถลงข่าว “โครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 5 เมษายน 2562 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการเตรียมงานพิธีส่งมอบโครงการและการประชาสัมพันธ์ โครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ AIS โดยมี คุณวราลี จิรชัยศรี Assitant Vice President Marketing/Internal Public Relations ผู้แทนจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และคณะเข้าร่วมประชุมหารือ ในการนี้ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 2 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 ทั้งนี้ โครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นนโยบาย CSR ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS จึงได้เริ่มนำร่องในสถานควบคุมจำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2 ราชบุรี และศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 เชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้การใช้งานร่วมกันระหว่างกรมพินิจฯ กับ AIS ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องที่พบเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์- เดือนเมษายน 2562  มีเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วทั้งสิ้น 89 ราย


20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)