ภาพข่าว

  “โครงการยกระดับการดูแลสุขภาพเพื่อเข้าสู่การบริการที่เป็นมิตร”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่  เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อน โครงการยกระดับการดูแลสุขภาพเพื่อเข้าสู่การบริการที่เป็นมิตรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรในสถานที่ควบคุมและยกระดับการดูแลสุขอนามัยเพื่อเข้าสู่การบริการสุขภาพเด็กและเยาวชน รวมทั้งจัดตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการ และวางแผนขั้นตอนในการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมพินิจ ๕ ชั้น  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)