ภาพข่าว

  ครบรอบ ๑๙ ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


 วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าแสดงความยินดีกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานในพิธี เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น ๙ (ทิศตะวันตก) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตแจ้งหลักสี่ กรุงเทพมหานคร2
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)