ภาพข่าว

  แถลงข่าว โครงการ “ญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว โครงการ ญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครอบครัวได้เยี่ยมเยียน ส่งกำลังใจถึงเยาวชนในสถานพินิจฯผ่านระบบออนไลน์ด้วยมือถือ โดยไม่ต้องเดินทางมาเยี่ยมถึงศูนย์ฯ ซึ่งในระยะแรกได้ดำเนินการนำร่องไปแล้ว 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 ราชบุรี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่  ในการนี้ นางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส และนายศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบนด์ เอไอเอส  ได้ร่วมแถลงข่าวด้วย  โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (1)  นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (2) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) และคณะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ หัวหน้าส่วนงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร59
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)