ภาพกิจกรรม

  พิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

  โดย  สพฯ ยะลา

   

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๕ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางสาวนิษฐา ทองวิเศษ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานพินิจฯ จังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ ๑ และกรรมการสงเคราะห์ เข้าร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)