ภาพกิจกรรม

  การประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ สถานพินิจฯ จังหวัดยะลา

  โดย  สพฯ ยะลา

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.20 นาฬิกา สถานพินิจฯ จังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนแต่ละราย นำเสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถานพินิจฯ จังหวัดยะลา

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)