ภาพข่าว

  โครงการ Generation Unlimited: เยาวชนกล้าคิด สะกิดโลก

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ โครงการ Generation Unlimited: เยาวชนกล้าคิด สะกิดโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การ UNICEF ได้ประกาศผลงานเข้าประกวดไอเดียในการแก้ปัญหาสังคมของเด็กและเยาวชน ผลปรากฏว่า ทีม Fantastic Four จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาตัวแทนจากประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นแชม์โลกร่วมกับอีก ๔ ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย สาธารณรัฐซิมบับเว สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และ สาธารณรัฐซูดาน โดยทีม Fantastic Four ได้นำเสนอไอเดีย website "Change to chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส" ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และการสร้างศักยภาพที่จำเป็นเพื่อการมีงานทำในอนาคต เพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ รวมถึงการนำเสนอเคล็ดลับการมีงานทำที่มั่นคงของบุคคลที่เคยก้าวพลาดเพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสมีชีวิตที่มั่นคง และมีความสุขกับการทำงาน ซึ่งหลังจากนี้ทางทีม Fantastic Four จะนำเงินสนับสนุนที่ได้จากการเป็นแชมป์โลกจำนวน 600,000 บาท ไปพัฒนาต่อยอดไอเดียให้พร้อมเป็นนวัตกรรมที่มีความสมบูรณ์พร้อมใช้ต่อไปในอนาคต


4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)