ภาพข่าว

  อธิบดีกรมพินิจฯเดินทางไปให้กำลังใจในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เดินทางไปให้กำลังใจ พร้อมกับพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนให้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินชีวิต และใช้โอกาสนี้ในการฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเอง รวมทั้งให้รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย มีน้ำใจต่อกันและกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในการนี้นางนลินนาถ ไกรนรา ผู้อำนวนการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ ราชบุรี และนางโสภา เย็นแจ่ม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒  ราชบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี


10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)