ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมช่วงวันหยุดสงกรานต์ประจำปี2562

  โดย  ศฝฯ อุบลราชธานี

   

    วันที่ 12-16 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จัดกิจกรรมในช่วงวันหยุดสงกรานต์ให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ลาเยี่ยมบ้านและเปิดให้บริการญาติเยี่ยมพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุกและมีกิจกรรรมคลายความเครียดและความคิดถึงบ้าน

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)