ภาพกิจกรรม

  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

  โดย  ศฝฯ อุบลราชธานี

   

    วันที่ 19 เมษายน 2562 คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมให้โอวาทและให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งแจกอาหารว่างให้กับเด็กฯ โดยมีนายสมพงษ์ แสนสวาทผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 กล่าวรายงานการฝึกอบรมของเด็กและเยาวชน และให้การต้อนรับพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)