ภาพกิจกรรม

  ร่วมงานวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  โดย  สพฯ ปราจีนบุรี

   

    วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. คุณศลิษา เทพฉิม หัวหน้ากลุ่มงานคดี(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ)พร้อมเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มณฑลทหารบกที่ 12 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)