ภาพข่าว

  พาเยาวชนทีม Fantastic Four จากศูนย์ฝึกฯบ้านอุเบกขา เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

   วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๓๐ น. นายศิริพงษ์ กาญจนวลัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึก   และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา พาเยาวชนทีม Fantastic Four จากศูนย์ฝึกฯบ้านอุเบกขา     เข้าพบพลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม               เพื่อรายงานผลความสำเร็จของการเข้าร่วมโครงการ Generation Unlimited: เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลก โอกาสนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่เยาวชน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก และเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

ในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย  ไทยเขียว    รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน         นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (๑) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (๓) ผู้อำนวยการศูนย์ฝึก   และอบรมฯบ้านอุเบกขา ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


37
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)