ภาพข่าว

  การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม และสร้างโอกาส ให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพและรายได้ระหว่างอยู่ในสถานควบคุม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม และสร้างโอกาส ให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพและรายได้ระหว่างอยู่ในสถานควบคุม โดยการเปิดโอกาสให้เข้าทำงานในศูนย์ Call Center ของบริษัท โดยมีคุณอมรรัตน์ ชาญปรีชญา หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส คุณใจพร  ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ คุณวาวเดือน  ล่ำซำ และคณะจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) เข้าร่วมประชุมหารือ

     ในการนี้ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ  ชั้น  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

     ทั้งนี้ในอนาคต อาจมีการร่วมมือกันระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ในการจัดตั้งสถาบัน (Training Center) เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความเป็นมืออาชีพและเตรียมพร้อมการทำงานหลังการปล่อยตัว


19
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)