ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (1) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (2) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ และข้าราชการกรมพินิจฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ หน้าศูนย์บริการร่วม ชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

40
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)