ภาพกิจกรรม

  ร่วมงานสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒

  โดย  สพฯ ปราจีนบุรี

   

    วันทื่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศลิษา เทพฉิม รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมงานสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒ โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เป็นประธานเปิดงาน ณ อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ เขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)