ภาพกิจกรรม

  ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน(ทอดผ้าป่าสามัคคี)

  โดย  สพฯ ปราจีนบุรี

   

    วันทื่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน(ทอดผ้าป่าสามัคคี) โดยมีท่านชิตสกนธ์ ชีระนังสุ เป็นประธานในพิธี นางศลิษา เทพฉิม รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ เป็นที่ปรึกษาในการประชุมครั้งนี้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ และกรรมการสงเคราะห์หลายท่าน ณ ห้องประชุมสถานพินิจฯ จังหวัดปราจีนบุร

17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)