ภาพกิจกรรม

  //**//เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัยเข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมแดนกลาง เรือนจำจังหวัดสุโขทัย และร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพระราชทานอภัยโทษ ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดริมแม่น้ำยมทั้งสองฝั่ง//**// ได้รับเกียรติจากนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี//**//

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)