ภาพกิจกรรม

  งานกินปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1

  โดย  สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

   

    เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นางสาวศิรินธร โพธิพล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เข้าร่วมพิธีเปิดงานชม ชิม ช้อปสินค้าและผลิตภัณฑ์ Green market ในงานกินปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

No such directory
Line Break (Shift + Enter)