ภาพกิจกรรม

  สถานแรกรับฯ บ้านปรานี ตรวจค้นจู่โจมแบบบูรณาการ

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจค้นจู่โจมแบบบูรณาการ เพื่อตรวจหาสารเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในสถานควบคุม โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 ราย ในการตรวจค้น มีการตรวจปัสสาวะเด็กและเยาวชน จำนวน 13 รายและเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ราย พร้อมทั้งตรวจค้นอาคารสถานที่ เช่น บริเวณทางเดินภายในสถานควบคุม ห้องครัว ห้องเรียน ล็อกเกอร์เด็กเยาวชนและหอนอน ในการตรวจค้นครั้งนี้ ไม่พบสารเสพติด และสิ่งของต้องห้ามภายในสถานควบคุม

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)