ภาพกิจกรรม

  ทำน้ำยาอเนกประสงค์ ครั้งที่ 2

  โดย  แรกรับฯ ชายบ้านเมตตา

   

    นางสาวขจีรัศม์ ฟักฉิม นางประชิต ใจตรง และนางสุปรานี เส็งสืบผล คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ เข้าจัดกิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พ.ค.62 ณ ศูนย์แรกรับฯ บ้านเมตตา ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)