ภาพกิจกรรม

  ประชุมกรรมการสหวิชาชีพเด็กและเยาวชน

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 นาฬิกา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสหวิชาชีพบุคคลภายนอก และคณะกรรมการสหวิชาชีพที่มิใช่บุคคลภายนอก จำนวน 4 คน โดยมียอดเด็กและเยาวชนที่เข้าประชุมเพื่อพิจารณา จำนวน 14 คน

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)