ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯ จ.อุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอาชีพการช่างสตรี

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

   

    เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชานี จัดโครงการฝึกอาชีพการช่างสตรี พ.ศ. 2562 (ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนางกฤษณา ธีระวัฒนสุข กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน) ณ หน่วยควบคุมหญิง สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย ฝึกวิชาการปักครอสติส/การทำกิ๊บติดผม โดยคณะวิทยากร ประกอบด้วย 1.นางกฤษณา ธีระวัฒนสุข 2.นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ 3.นางสาวรวิ วงค์คำ 4.นางอัญชลี สายแวว 5.นางสาวกุลนิภา อภิรัตน์มนตรี

17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)